PjesmeSun


                                            Misao o svemu

                                   Misao o svemu je bijela praznina
                                   spremna primiti
                                   kao sunce koje spokojno čeka da uđeš u njega
                                   a onda nestaneš!
                                   Korak lijevo, korak desno više nije sredina kruga.
                                   
                                   Pitam se bi li sunce dijelilo da može
                                   taj grleni, glasni i nevidljivi
                                   smijeh.

Nema komentara:

Objavi komentar