PjesmeHolding Hands

                                Symbolon

                         U vlažnoj tišini proljetne noći stali smo i slušali -
                         zvuk je bio vlažan i mek,
                         kap na mokroj travi
                         kap
                         kap
                         Vlažna, meka trava.

                         Uhvatio si mi ruku,
                         pritisnuo svoj dlan o moj.
                         Jesu li nam misli iste?

                         Na obali livade stali smo i plakali
                         sjećajuć se iskona
                         i čak ni naše ruke
                         dlan pritisnut o dlan
                         ne mogu promijeniti taj stari grijeh.

                         Ipak, utjeha je velika.

Nema komentara:

Objavi komentar